Stále vám uniká teplo z vašich domovů? Poradíme vám, jak na únik tepla vyzrát


Stále vám uniká teplo z vašich domovů? Poradíme vám, jak na únik tepla vyzrát

Zvláště v zimních měsících si nejspíše častěji klademe otázku ohledně neúměrného úniku tepla z našich domovů. Všichni asi víme, že teplo uniká okny a dveřmi, ale z velké části i právě stropem, podlahou a stěnami. Ve většině případů výrazně zhoršují energetickou náročnost budovy špatně provedené izolace. Přitom kvalitní zateplení může ušetřit až tisíce korun ročně, a ještě napomáhá i udržitelnému rozvoji stavebnictví a ochraně klimatu.

Důležité je plánovat a myslet komplexně

Při zateplování domu či bytu je potřeba myslet na to, zda se chystáme stavět novostavbu či se chceme pouštět do rekonstrukce. Plánovaný postup zateplení je poté u každé aktivity trochu jiný, i když oboje vyžaduje komplexní přístup a promyšlenost.

Před rekonstrukcí domu, či bytu je v prvé řadě důležité zhodnotit celkový stávající stav objektu. Od toho se pak budou odvíjet potřebné úpravy. Je zapotřebí myslet na to, abychom při rekonstrukci přemýšleli komplexně, jako bychom chtěli předělávat celý objekt, i přes to, že náš čeká pouze jedna místnost nebo část domu. „Je zřejmé, že investor nemusí mít finance či prostor na všechny úpravy. Proto je vždy potřeba dbát na to, aby i při jakékoliv dílčí rekonstrukci bylo dosaženo parametrů, které jsou platné v době realizace, nikoliv těch, které platily v době návrhu. Ideální by však bylo, kdyby byla rekonstrukce realizována na parametry, které se považují za dostatečně progresivní i pro budoucí desetiletí. Protože jakákoliv další investice do upgradu dnešní rekonstrukce v budoucnu, bude mnohem náročnější a očekávaný ekonomický efekt návratnosti investice se vytratí s nutností dodělat něco dalšího,” říká o důležitosti komplexního promyšlení rekonstrukce Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

Naproti tomu u novostaveb se dá již velmi dobře dopředu ovlivňovat forma zateplení, a to již ve fázi studie, která vám pomůže soustředit se na potenciálně kritické možnosti úniku tepla. Při plánování je třeba vzít v potaz umístění domu na pozemku, jelikož na spotřebu energie má vliv mnoho faktorů – zastínění zelení, směr převládajících větrů, zda je pozemek ve svahu, orientace domu (ideální je podélná jižní orientace, která počítá se zastíněním letního slunce) atd. Rovněž je důležité přemýšlet o tvaru budovy. Zpravidla platí, že čím kompaktnější budova, tím je úspornější. Dobré je taktéž rozdělit si objekt do zón a vyznačit si, které je potřeba vytápět a které nikoliv. „Pokud je návrh budovy dobře promyšlený, je možné uspořit velké náklady na vytápění a chlazení. Novostavba, která nemá optimalizované body již na začátku, bude muset svůj energetický „handicap“ dohánět sofistikovanějšími technologiemi a obnovitelnými zdroji energie,“ komentuje dále Vojancová.

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete

Pokud tomu nebrání technické, ekonomické nebo legislativní překážky, je vhodné stavbu nebo její konstrukce zateplit na parametry pasivního domu. Cena je jedním z důležitých parametrů, který určuje hodnotu domu. Ta se odvíjí nejen od lokality a architektonické hodnoty díla, ale i od správného a perspektivního provedení konstrukce či stavby, jež má za cíl minimalizaci energetické náročnosti. Díky snižování energetické náročnosti dochází k větší energetické nezávislosti a ušetření provozních nákladů budovy. Navíc udrží budovu dlouhá desetiletí ve výborné technické kondici a pomůže k udržitelnosti výstavby v kontextu využívání a snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů.

 

Ideálním izolačním materiálem, který se hodí pro zateplení novostavby i při rekonstrukci domů či bytů, je minerální vlna. Ta je mezi stavebníky čím dál tím oblíbenější, a to především díky řadě pozitivních vlastností. Minerální vlna je především skvělý tepelný izolant. To, jak dobře izoluje, vyjadřuje pomocí hodnoty parametru lambda. „Čím nižší tato hodnota je, tím více materiál brání prostupu tepla a tím pádem lépe izoluje,“ upozorňuje Tereza Vojancová a dodává: „Vůbec nejlepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti lambda dosahuje rolovaná minerální izolace URSA PUREONE SF 31, která je vyráběna v Německu a její hodnoty jsou pouhých 0,031 W/mK. Je prostá i jakýchkoliv škodlivých látek, protože žádná z nich, ani formaldehyd, se v ní nevyskytuje ani ve zbytkových množstvích. Na českém trhu nemá tento produkt mezi rolovanými izolacemi konkurenci, protože nenajdete jinou minerální izolaci, která by dosahovala takto vynikajících tepelněizolačních a zároveň i hygienických vlastností,“ uzavírá Vojancová.

Kdy je vhodné zateplovat?

U novostavby i rekonstrukce záleží na mnoha faktorech. Například pokud zateplujeme šikmou střechu v zimě, je nutné dbát na to, aby nebyla v interiéru nadměrná vlhkost. „Setkávám se s případy, kdy na šikmé střeše firmy provedou zateplení, nedají parotěsnící vrstvu (parozábranu či parobrzdu) a aplikují v podkroví anhydrid na podlahu. To je materiál s velmi vysokým obsahem vlhkosti. V případě, že není v souvrství zateplené střechy zatím aplikována parotěsnící vrstva, velká část odpařující se vlhkosti i z jiných konstrukcí, pokud ještě nejsou suché, prostupuje izolací. V případě, že je venku zima, nachází se teplota v izolantu na úrovni rosného bodu. Jestliže se při rozdílu teplot v interiéru a exteriéru dostane v důsledku chybějící parotěsné zábrany do izolace velké množství vlhkosti, při nízké teplotě v izolaci zkondenzuje. A tím může degradovat nejen izolaci, ale i navazující, zpravidla dřevěné konstrukce krovu,“ upřesňuje Tereza Vojancová. Proto je ideální izolaci v případě novostavby plánovat na období, kdy v exteriéru není zima, popřípadě je stavba suchá. „U XPS lze provádět zateplení téměř kdykoli, limitem jsou zpravidla teploty pro navazující materiály, které se spolu s XPS aplikují,“ uzavírá Vojancová.

 

„Budovy jsou hlavním spotřebičem veškeré vyrobené energie. Jsou v tom ale nevinně. To my, lidé, určujeme, kolik energie spotřebují, jaká bude jejich energetická účinnost, nebo nakolik pomůžou při ochraně klimatu i peněženek jejich uživatelů. Je to na nás. Nebuďme lhostejní k významu funkce tepelných izolací ve stavebních konstrukcích. Jsou jedním z mála stavebních prvků, které jsou ekonomicky činné po celou dobu životnosti stavby. Složitě se rekonstruují a vyměňují. Proto si dejme záležet při jejich výběru, při výběru kvalitních projekčních stylů, i výběru ostatních navazujících komponentů. Zadávejme práci zkušeným specialistům, věnujme se kontrole jejich práce. Učme se věcem, které neznáme, abychom mohli i svépomocí přiložit ruku k dílu, když chybí profesionál.  Mnohonásobně se nám to všem vrátí,“ uzavírá s úsměvem Emil Pavlovič, obchodní ředitel společnosti URSA.

čti více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 • NOVINKA NA TRHU!

  Představujeme novou minerální izolaci URSA USF 35 PLUS

  URSA USF 35 PLUS je nová univerzální tepelná izolace, z portfolia společnosti URSA, vyrobená z minerální vlny na bázi skla, dodávaná ve formě rolí. Navíc je kašírovaná netkanou sklotextilií, čímž se zvýší komfort při izolování v pozici nad hlavou. Izolace je dodávaná s pomocnými ryskami na horní straně pro přířez, čímž se zjednodušuje formátování na stavbě.

  „Nová minerální izolace URSA USF 35 PLUS je výborná izolační vrstva rámových konstrukcí. Uplatnění najde také jako poslední izolační vrstva nejblíže k interiéru v instalačních předstěnách šikmých střech, obvodových plášťů dřevostaveb a montovaných ocelových staveb. Vyrábí se v tloušťce 30 až 60 mm a má skvělé tepelně izolační, akustické i protipožární vlastnosti,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

  Minerální izolaci aplikujete do šikmé střechy v šesti jednoduchých krocích:

  1.  Role minerální izolace URSA USF 35 PLUS si připravíme k aplikačnímu místu, položíme ji na vodorovnou a dostatečně velkou plochu. V místě ukončení návinu nařízneme fólii a necháme roli, aby se rozvinula. Poté ji necháme 5 minut volně ležet.

  2. Po 5 minutách minerální izolaci natřeseme, díky čemuž izolace dosáhne své nominální tloušťky.

  3. Změříme šířku mezi nosným roštem, mezi který budeme izolaci aplikovat. Pro lepší fixaci minerální izolace v roštu připočteme k našim výpočtům ještě 1 až 2 cm.

  4. Odřízneme naměřenou část minerální izolace. Řez provádíme podél přitlačené lišty speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace.

  5. Nakonec aplikujeme minerální izolaci URSA USF 35 PLUS do příčného kovového roštu jako finální tepelně izolační vrstvu. Izolaci vkládáme lehkým vtlačením.

  Více informací o produktu URSA USF 35 PLUS naleznete na www.ursa.cz.

 • Víte, kolik vám uteče tepla z vašeho domova?

  Možná si ani neuvědomujete, že kromě úniku tepla okny či dveřmi, se ho velká část ztratí skrz strop, podlahu a stěny, kvůli nedostatečné nebo špatné izolaci. Obecně lze říct, že střechou utíká 25-30 % tepla, střešními okny 5–10 %, stěnami 24–40 %, okny ve svislých konstrukcích 12–25 %, vstupními dveřmi 1–2 % a podlahou ve styku se zeminou 10–15 % tepla. Dobré a kvalitní zateplení skelnou vlnou přitom dokáže divy – je možné dosáhnout úspory až 80 % za vytápění.

  Přestože rozlišujeme, zda se chystáte na novou výstavbu nebo rekonstrukci, v obou případech vám doporučujeme využít tepelnou izolaci od společnosti URSA. Při stále se zvyšujících nárocích na kvalitu materiálu a úspory energie se jedná o jednu z nejlepších možností na trhu. To, jak dobře minerální vata izoluje, se určuje hodnotou lambda. A u té platí, čím nižší lambda (jinak také označení λD), tím kvalitnější materiál. Minerální izolace URSA PUREONE SF 31 je z více jak 90 % složena z obnovitelných zdrojů a dosahuje lambdy pouhých 0,031 W/mK. Je prostá i jakýchkoliv škodlivých látek, protože žádná z nich, ani formaldehyd, se v ní nevyskytuje ani ve zbytkových množstvích. Na českém trhu nemá tento produkt mezi rolovanými izolacemi konkurenci, protože nenajdete jinou minerální izolaci, která by dosahovala takto vynikajících tepelněizolačních a zároveň i hygienických vlastností.

 • Unikátní mikrostruktura zajistí ve vašem bytě dokonalé ticho 

  Hluční sousedé, jejich štěkající mazlíčci nebo ruch z blízké silnice – ti všichni umí pořádně znepříjemnit bydlení ve vašem vysněném bytě. Ticho v domácnosti přitom může zajistit jednoduše aplikovatelná akustická izolace z minerální vlny. Ta díky svému složení z mikroskopických skelných vláken obsahuje řadu miniaturních vzduchových dutin, které doslova pohlcují zvuk! Cesta ke klidu a tichu přitom měří jen pár centimetrů…

 • I v mrazech mají lední medvědi doma pěkně teplo!

  Lední medvědi jsou koumáci – i v polárních mrazech se perfektně postarají, aby jejich mláďatům bylo doma teplo. Medvíďata se sice rodí slepá, hluchá a holá, ale medvědí samice dokáže své doupě vyhrabané v arktickém sněhu pouhým dýcháním vyhřát na neuvěřitelných 20 °C! To se to pak medvíďatům v takovém teple hned lépe roste…

 • Izolace vyrobená z recyklovaného skla a písku šetří planetu

  Minerální izolace patří mezi jedinečné materiály i díky svému ekologickému a k přírodě šetrnému složení. Více než 90 % surovin na její výrobu totiž pochází z obnovitelných zdrojů. Celých 70 % jejího složení tvoří recyklované skleněné střepy a dalších 20 % pak písek. Během výrobního procesu se tyto suroviny roztaví a promění na skvěle izolující vlákna. A díky použitým surovinám je minerální vlna absolutně nehořlavá.

 • Zasmějte se s námi!

  …i když mít nezateplený dům, který je žroutem energie, k smíchu moc není.

 • Izolant použili proti koronaviru!

  Husarský kousek v boji proti koronaviru se povedl technikům ve Španělsku – vymysleli, jak z izolačního materiálu URSA XPS vyrobit ochranné štíty pro zdravotníky. Společnost Hansteiger proto dostala od výrobce s nezaměnitelným logem modrých medvědů zdarma velké množství tohoto materiálu, ze kterého bylo během krátké doby vyrobeno 5000 ochranných štítů! Palec nahoru za tento nápad!

   

 • Nenechte utíkat teplo stropem!

  Jedna z vlastností teplého vzduchu je, že stoupá vzhůru. Pokud nemáte v rodinném domě zateplený strop či podlahu půdy, utíká vám stropem až 25 % veškerého tepla. Například pokud topíte dřevem, v průměrném domě o ploše 150 m2 tak každým rokem přes zimu zbytečně přijdete o 7500 Kč! Zateplit strop skelnou vlnou je přitom rychlé a snadné….

 • Lední medvědy izolují duté chlupy!

  Lední medvědi patří mezi specialisty na přežití v krutých mrazech a nerozhodí je ani teplota minus 45 °C. Jednou z vychytávek, kterými je příroda vybavila a které je hřejí a zároveň izolují od ledové vody, sněhu či ledu, jsou duté chlupy. A jen málokdo ví, že lední medvědi mají srsti rovnou dvě vrstvy…

 • Zateplení skelnou vlnou snižuje emise CO2

  Mít správně zateplenou fasádu, strop a podkroví domu má kromě nízkých nákladů na vytápění i silný ekologický efekt. Věděli jste ale, že skelná vlna, kterou se domy zateplují, ušetří až 250krát více CO2, než kolik ho vznikne při její výrobě?

 • Bílý lední medvěd je ve skutečnosti černý!

  Lední medvědi doslova klamou tělem. Navenek jsou celí bílí, ale kůži mají černou jako uhel! Černá barva totiž nejlépe přitahuje a vstřebává teplo, a na hospodaření s teplem jsou zástupci rodu Ursus maritimus opravdoví experti. A když na vás lední medvěd vyplázne jazyk, nelekněte se – má ho díky velkému množství pigmentu tmavě modrý až fialový…

 • Lední medvědi umí šetřit energií

  Lední medvědi umí za oblíbenou potravou, zejména tuleni, pěšky urazit a uplavat klidně i desítky, výjimečně stovky kilometrů. A i když se jim náhodou ani za týden lovu nepodaří ulovit nic k snědku, nic se neděje. Jejich tělo umí skvěle hospodařit s energií a jejich metabolismus se následně zpomalí. Ovšem i poté pokračuje v hledání potravy do vyhládlého žaludku…